HOME   | SITEMAP  | E-MAIL

Freek van Essen

Stallenhygiëne
 Dringende vragenStel uw vraag!

Waarmee kunnen we u helpen?

Stel hier uw vraag!


of bel direct:

0578 - 628300


of

055 - 3561645


Wat zoekt u?

 
internet
  binnen onze website:
Freek van Essen Ongediertebestrijding
Home > Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft informatie over de werkzame stoffen in producten, risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid, werknemers en milieu en de te nemen beschermende maatregelen. Het veiligheidsinformatieblad is ook wel bekend onder de naam van de Amerikaanse tegenhanger MSDS (Material Safety Data Sheet). Het is bedoeld voor beroepsmatige gebruikers die met gevaarlijke stoffen omgaan.

Veiligheidsinformatiebladen die door de onze fabrikanten/leveranciers ter beschikking zijn gesteld:


Nederland

Ammoniak 25%

Cid 20

D50

Formaldehyde 37% (SYN-formaline 37%)

Formaldehyde 37%

Insecto Sec

KC 4000

KC 5000

K-Othrine-WG250-13522

Keno san

Keno™cox

MSDS Intra Hydrocare

MSDS Intra Multi Des NL

MSDS Intra Multi Des GA NL

MSDS-NL2016 Houtwormdood

Natriumhydroxide

Natronloog 32%

Natriumhypochloriet

Solfac Vloeibaar MSDS (NL) 02-03-2015

Virocid

Waterstofperoxide 35%


Duitsland

Acomix P25 53730D

D50

Intra Multi-Des GA

KC 4000_567_DE_5.00

Keno™cox

VIROCID-F SDB

 

 

Nieuws en actuele onderwerpen op het gebied van ongedierte-bestrijding en stallenontsmetting:

 

3 mei 2016

Kent u KC 5000?

Ondanks goede ontsmettingsmiddelen blijkt het in de huidige pluimveesector lastig om de coccidiosedruk onder de knie te houden ...

lees verder >>>

2 mei 2014

IPM (Integrated Pest Management)

Integrated Pest Manangement is een veel gehoorde term tegenwoordig. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? ...

lees verder >>>

2 mei 2014

Verbod buitengebruik rodenticiden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs besloten ...

lees verder >>>

18 april 2014

IKB/PSB zelfstandig verder?

Hoe moet het nu verder met IKB voor de pluimveeservicebedrijven nu de overheid heeft besloten dat de productschappen, waaronder het productschap PPE ...

lees verder >>>

9 oktober 2013

Vooruitgang in de strijd tegen coccidiose

Coccidiose is een darmaandoening bij kippen die zich hoofdzakelijk uit in de vorm van diarree en wordt veroorzaakt door ...

lees verder >>>

5 oktober 2013

Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur!

Niet in gesprek met een klant maar met ons zelf ditmaal. "Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur" is de eerste reactie van Freek als hem gevraagd ...

lees verder >>>

1 juni 2013

Waarom pluimveebedrijf Keurhorst in Terwolde kiest voor Stallenhygiëne Van Essen

Tijdens ons laatste bezoek aan pluimveebedrijf Keurhorst in Terwolde hebben we de gelegenheid aangegrepen om in gesprek te komen met William Keurhorst, de jongste Telg van het familiebedrijf....

lees verder >>>