HOME   | SITEMAP  | E-MAIL

Freek van Essen

Stallenhygiëne
 Dringende vragenStel uw vraag!

Waarmee kunnen we u helpen?

Stel hier uw vraag!


of bel direct:

0578 - 628300


of

055 - 3561645


Wat zoekt u?

 
internet
  binnen onze website:
Freek van Essen Ongediertebestrijding
Home > Nieuws en actualiteit > IPM (Integrated Pest Management

Vaassen, 2 mei 2014

IPM (Integrated Pest Management)

Integrated Pest Manangement is een veel gehoorde term tegenwoordig. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Voor wie is het bedoeld en wat moet u ermee?

In dit artikel proberen we een antwoord te geven op deze vragen. Alhoewel de term in breder verband wordt gebruikt is de uitleg hieronder van toepassing op het beheersen en/of bestrijden van ongedierte (plaagdieren).

Wat is IPM?
Dan maar meteen de hamvraag, wat is IMP? Integrated Pest Management, of wel in goed Nederlands geïntegreerde plaagdier beheersing, laat zich het best vertalen als een aanpak of methodiek om binnen een bedrijf of instelling de overlast van plaagdieren te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en daarbij gebruik te maken van zo efficiënt mogelijke middelen. Dit middelen zijn er uitdrukkelijk ook op gericht zijn om de risico's voor mens en milieu tot een minimum te beperken. Het woord 'geïntegreerd' geeft in dit geval aan dat de aanpak tot elk onderdeel van de bestrijding of beheersing is doorgedrongen.
Populair gezegd gaat het erom de effectiviteit van plaagdierbeheersing te optimaliseren, de risico's voor mens en milieu te minimaliseren en dat alles tegen zo gering mogelijke kosten.

In vogelvlucht
Praktisch gezien begint IPM bij preventie. Het voorkomen van problemen voldoet aan alle uitgangspunten van IPM, geen inzet van biociden noodzakelijk, geen effecten voor mens en milieu en in de meeste gevallen tegen geringe kosten.
Als preventie niet meer tot de mogelijkheden behoort wordt in iedere specifieke situatie onderzocht welke middelen het meest effectief zijn en de minste risico's meebrengen voor mens en milieu.

Ontwikkeling
U zult begrijpen dat dit proces om doorlopende innovaties vraagt. Onze maatschappij is continue in beweging en voortschrijdend inzicht vraagt een steeds grotere zorg voor ons milieu. Het blijven nadenken over mogelijke verbeteringen in het proces dienen een vast onderdeel van het proces te zijn.

 

Vorig nieuwsitem - Volgend nieuwsitem

 

Nieuws en actuele onderwerpen op het gebied van ongedierte-bestrijding en stallenontsmetting:

 

3 mei 2016

Kent u KC 5000?

Ondanks goede ontsmettingsmiddelen blijkt het in de huidige pluimveesector lastig om de coccidiosedruk onder de knie te houden ...

lees verder >>>

2 mei 2014

IPM (Integrated Pest Management)

Integrated Pest Manangement is een veel gehoorde term tegenwoordig. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? ...

lees verder >>>

2 mei 2014

Verbod buitengebruik rodenticiden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs besloten ...

lees verder >>>

18 april 2014

IKB/PSB zelfstandig verder?

Hoe moet het nu verder met IKB voor de pluimveeservicebedrijven nu de overheid heeft besloten dat de productschappen, waaronder het productschap PPE ...

lees verder >>>

9 oktober 2013

Vooruitgang in de strijd tegen coccidiose

Coccidiose is een darmaandoening bij kippen die zich hoofdzakelijk uit in de vorm van diarree en wordt veroorzaakt door ...

lees verder >>>

5 oktober 2013

Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur!

Niet in gesprek met een klant maar met ons zelf ditmaal. "Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur" is de eerste reactie van Freek als hem gevraagd ...

lees verder >>>

1 juni 2013

Waarom pluimveebedrijf Keurhorst in Terwolde kiest voor Stallenhygiëne Van Essen

Tijdens ons laatste bezoek aan pluimveebedrijf Keurhorst in Terwolde hebben we de gelegenheid aangegrepen om in gesprek te komen met William Keurhorst, de jongste Telg van het familiebedrijf....

lees verder >>>